Tlf. 99 88 82 00
Bavnebakken 105 . 9530 Støvring

Velkommen til Kernehuset

SFO Kernehuset er en del af indskolingsafdelingen på Bavnebakkeskolen og omfatter skolens fire yngste årgange og er delt i to afdelinger. ”Kernerne” er for børnehave- og
1. klasserne, og ”Stilkene” er for 2. og 3. klasserne.

Den daglige ledelse i Kernehuset består af en leder og en afdelingsleder. Lederen er en del af Bavnebakkeskolens ledelsesteam.

Man kan vælge mellem tre moduler:

Morgen modul kl. 6.30-8.10

Eftermiddage Modul kl. 14.00-17.00

Heldags modul kl. 6.30-17.00

Der er et tæt samarbejde mellem skolepædagogerne og lærerne, og i op til seks timer om ugen deltager skolepædagogerne i undervisningen fra 0.-3. klasserne. Kernehuset har eget basislokale, og der er i øvrigt et udstrakt lokalefællesskab.